CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI NGUYỄN LẮM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI NGUYỄN LẮM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI NGUYỄN LẮM

Chi tiết bài viết

Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ GTVT vừa có công văn đề nghị các cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức triển khai một số hoạt động của Đoàn trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, hưởng ứng Thư kêu gọi của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc vận động “Toàn dân ủng hộ phòng chống dịch Covid-19” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động; triển khai Hướng Tháng Thanh niên năm 2020 và thiết thực chào mừng 89 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2020), Ban Thường vụ Đoàn Bộ đề nghị các cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức triển khai một số hoạt động của Đoàn trong giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19.

Cụ thể: Kêu gọi đoàn viên, thanh niên nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, của Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của Bộ GTVT và của chính quyền các địa phương; đồng thời kêu gọi đoàn viên, thanh niên tham gia hưởng ứng phong trào “Toàn dân ủng hộ phòng chống dịch Covid-19” bằng hình thức nhắn tin qua Cổng thông tin nhân đạo Quốc gia theo cú pháp: “CV n gửi 1407” trong đó n là số lần ủng hộ (n có giá trị từ 1-100) (mỗi tin nhắn có giá trị là 20.000 VNĐ x n lần; thời gian ủng hộ đến 24h ngày 18/6/2020) hoặc qua hình thức phù hợp khác.

Căn cứ vào đặc thù của đơn vị thành lập các đội thanh niên tình nguyện tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn vị: Các đội thanh niên tình nguyện tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng chống dịch thông qua thiết kế, treo, dán các ấn phẩm tuyên truyền trực quan tại đơn vị và các hoạt động tuyên truyền cho cộng đồng; đẩy mạnh ứng dụng trang mạng xã hội, chắt lọc thông tin chính thống để đăng tải, viết bài tuyên truyền.

Hỗ trợ đơn vị trong công tác đo thân nhiệt, cấp phát khẩu trang, nước sát khuẩn tay (đối với các đơn vị có chính sách cấp phát miễn phí khẩu trang và nước sát khuẩn) tại đơn vị và cho cộng đồng.

Hằng ngày phân công luân phiên 02 đoàn viên trong đội (trang phục áo Thanh niên Việt Nam, đeo khẩu trang, găng tay) phối hợp với đội bảo vệ cơ quan hỗ trợ đo thân nhiệt, phát khẩu trang, nước sát khuẩn (nếu có) từ 7h00 đến 8h00 tại trụ sở làm việc của đơn vị mình.

Giao Đoàn Cơ quan Bộ chủ trì phối hợp với Đoàn Cục Quản lý XD và CLCTGT, Đoàn Trung tâm CNTT thành lập đội thanh niên tình nguyện báo cáo Lãnh đạo Văn phòng Bộ để triển khai thực hiện tại Trụ sở Cơ quan Bộ 80 Trần Hưng Đạo.

Tổ chức các hoạt động phù hợp hưởng ứng 89 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2020) như: tăng cường phối hợp, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của bản thân và cơ quan, đơn vị; góp ý vào văn kiện đại hội Đảng các cấp; phát động thực hiện tốt các nội dung trong phòng chống dịch Covid-19; tổ chức dâng hương, báo công trước Bác nhân ngày 26/3 với thành phần gọn; tham gia hiến máu nhân đạo tại các cơ sở y tế; vệ sinh cơ quan, phòng làm việc và hưởng ứng phong trào “đổi giấy vụn lấy khẩu trang” do Đoàn Khối phát động (hết tháng 4/2020).

Ban Thường vụ Đoàn Bộ đề nghị các cơ sở Đoàn triển khai thực hiện và đảm bảo tuyệt đối an toàn khi tổ chức hoạt động; không tổ chức, hoặc dừng bất cứ hoạt động Đoàn nào nếu việc đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 chưa an toàn. Thường xuyên báo cáo kết quả hoạt động về Ban Thường vụ Đoàn Bộ trước ngày mồng 5 hàng tháng.

Chia sẻ:
Copyright © 2020 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI NGUYỄN LẮM. All rights reserved. Design by BM WEB
Facebook chat