CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI NGUYỄN LẮM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI NGUYỄN LẮM

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI NGUYỄN LẮM

Chi tiết bài viết

Về vấn đề này, báo Tin tức xin đươc trả lời như sau:

Theo văn bản hỏa tốc 3655/BGTVT-VT ngày 16/4/2020 của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 thì việc vận chuyển hành khách thuộc 3 nhóm địa phương:

Nhóm có nguy cơ cao (Nhóm I), Nhóm có nguy cơ (Nhóm II), Nhóm có nguy cơ thấp (Nhóm III) sẽ thực hiện theo các nguyên tắc cụ thể. Đối tuyến với liên tỉnh, lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải như sau:

- Các tỉnh thuộc nhóm I, nhóm II: Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 về lĩnh vực vận tải.

Không thực hiện vận chuyển hành khách liên tỉnh, trừ trường hợp vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất, hàng hóa.

Trường hợp hành khách là người hết thời hạn cách ly hoặc trường hợp đặc biệt khác có nhu cầu di chuyển, Sở GTVT phối hợp với Sở Y tế đề xuất và tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định.

- Các tỉnh thuộc nhóm III: Chỉ được thực hiện vận chuyển hành khách liên tỉnh giữa các tỉnh trong nhóm III với nhau theo đúng chỉ đạo tại Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng.

+ Về đường bộ sẽ do Tổng cục Đường bộ Việt Nam hướng dẫn.

+ Về đường thủy nội địa: Cục Đường thủy nội địa Việt Nam phối hợp với các địa phương xử lý.

+ Về hàng hải: Cục Hàng hải Việt Nam phối hợp với các địa phương xử lý.

+ Đối với vận tải hàng không, các đường bay Hà Nội - TP Hồ Chí Minh và ngược lại (HAN - SGN), Hà Nội - Đà Nẵng và ngược lại (HAN - DAD), TP Hồ Chí Minh - Đà Nẵng và ngược lại (SGN - DAD), lịch khai thác cụ thể như sau:  

Đường bay HAN - SGN và ngược lại: Tổng tần suất 6 chuyến/ngày.

Đường bay HAN - DAD và ngược lại: tổng tần suất 2 chuyến/ngày.

Đường bay SGN - DAD và ngược lại: tổng tần suất 2 chuyến/ngày.

Đối với các đường bay ngoài 3 đường bay trên, yêu cầu các hãng hàng không có nhu cầu khai thác lập kế hoạch gửi đến Cục Hàng không Việt Nam để xem xét, quyết định trên cơ sở tình hình dịch bệnh tại các địa phương liên quan.

+ Đối với tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh, Bộ GTVT yêu cầu chỉ được khai thác tối đa 2 đôi tàu khách/ngày (2 chuyến Hà Nội đi TP Hồ Chí Minh và 2 chuyến ngược lại) đồng thời tiếp tục tạm dừng toàn bộ hoạt động của tàu khách địa phương.

Như vậy, nhòm I và II không thực hiện vận chuyển hành khách liên tỉnh.

Chia sẻ:
Copyright © 2020 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI NGUYỄN LẮM. All rights reserved. Design by BM WEB
Facebook chat